top of page

Guies didàctiques

Pensades per facilitar l'aprenentatge. Les guies que hem preparat tenen com a objectiu orientar la visita a l'exposició de professors i alumnes. Podeu usar-les al llarg del recorregut de l'exposició, es tracta que l'aprofiteu al màxim.


Disposeu de dos documents, una guia per al professorat, amb orientacions per al desenvolupament de cada activitat proposada i amb les possibles opcions per dur-la a terme, i una guia didàctica per a l'alumnat, amb indicacions del que han de fer al llarg de la visita.

IMG_5491-003.JPG

Les activitats que es recullen a les guies didàctiques s'organitzen en diferents fases

Presentació de l'exposició

Abans de visitar-nos, ja siga a l'aula o a l'inici de la visita, les nostres guies plantegen activitats pensades perquè els estudiants es formulen preguntes i realitzen un guió de treball a seguir durant la visita.

 

Cerca d'informació

Durant la visita, els estudiants han d'aconseguir la informació que els ajude a respondre les preguntes que prèviament s'hauran plantejat.

 

Racó de l'empatia

Abans de marxar, convidem els estudiants a fer un exercici d'empatia, proposant-los que realitzen els seus propis dibuixos o que escriguen una carta als nens i les nenes de la guerra, en què es vegen reflectits els problemes del món actual: altres guerres, atur, crisi, pobresa, migracions…

Una selecció d'aquests dibuixos i cartes s'exposa en el racó de l'exposició. Pots veure'n alguns ací.

 

Reflexió final

De tornada a l'aula, proposem comprovar allò que s'ha aprés, revisar les preguntes formulades a les guies i completar la visita amb informació addicional o l'elaboració d'un informe.

bottom of page