top of page

Els dibuixos

Els més de 50 dibuixos de l'exposició tenen un gran valor testimonial, ja que no només mostren les vivències i activitats diàries a les colònies, sinó també els principis republicans que els mestres inculquen als escolars front a l'enemic franquista que tracta d'arrabassar-los la seua llibertat, la seua família i la seua felicitat.


Accentuar la solidaritat i mantenir la moral de confiança en la victòria antifeixista van ser objectius que s'hi reflecteixen. Diverses exposicions de dibuixos van ser organitzades a Espanya i a l'estranger tot conscienciant l'opinió pública sobre els desastres de la guerra i dels bombardejos a les poblacions. Tractaven d'alertar a les consciències i aconseguir fons per al manteniment de les colònies infantils. Gràcies a aquests dibuixos conservem una font documental d'importància excepcional.

Un tresor custodiat a l'estranger

Part dels dibuixos es conserven a la Universitat de Califòrnia a Sant Diego (617 dibuixos) i a la Universitat de Colúmbia a Nova York (153), als quals se sumen els de la Biblioteca Nacional de Madrid (1172 obres).

Altres dibuixos que també es conserven són els que van fer les nenes i els nens evacuats a Rússia, del Centre Español de Moscou (CEM), dipositats per l'Associació Arxiu Guerra i Exili (AGE) a l'Arxiu Nacional de Catalunya i els de Universitat de València. A més hi ha altres dibuixos en diverses institucions nord-americanes, canadenques, britàniques, etc.

bottom of page